Υπηρεσίες

Φυλάξεις

Yψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, η σωστή φύλαξη των χώρων, η μελέτη εγκαταστάσεων για τη μέγιστη ασφάλειά τους, η άψογη οργάνωση και οι πρότυπες παροχές κάτι που πιστεύαμε ότι έλειπε από τα Ελληνικά δεδομένα. Δείτε περισσότερα...

Συστήματα ασφαλείας

Μια από τις κυριότερες παροχές μας είναι και οι υπηρεσίες χονδρικής-λιανικής πώλησης και serνice συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί), όπως και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης C.C.T.V., πυρανιχνεύσεις, περιμετρικά λέιζερ. Δείτε περισσότερα...

Χρηματαποστολές

Yψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, η σωστή φύλαξη των χώρων, η μελέτη εγκαταστάσεων για τη μέγιστη ασφάλειά τους, η άψογη οργάνωση και οι πρότυπες παροχές κάτι που πιστεύαμε ότι έλειπε από τα Ελληνικά δεδομένα. Δείτε περισσότερα...

Άμεση Επέμβαση

24ωρο επιχειρησιακό κέντρο λήψης σημάτων με 2 αναμεταδότες για άψογη λήψη, το οποίο υποστηρίζεται από 14 στο σύνολο ασυρματοφόρα οχήματα τύπου Smart Mercedes εξοπλισμένα με αλεξίσφαιρα γιλέκα, κράνη του ΕΚΑΜ κλπ. Δείτε περισσότερα...

Η Imperial Security είναι κοντά σας για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των χώρων σας
24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο