Καριέρα

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας...

Aποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@imperialgroupsecurity.eu

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ. Θεσσαλονίκης: 2310 221900
Fax Θεσσαλονίκης: 2310 272056

Η Imperial Security είναι κοντά σας για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των χώρων σας
24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο